Indvandrerlande

I tabellerne nedenfor er medtaget oprindelseslande, hvor gruppen af indvandrere og efterkommere er større end eller lig med 100. Det drejer sig pr. 1. juli 2015 om 18 oprindelseslande.

De 10 største indvandrerlande - Silkeborg Kommune
Indvandrere og efterkommere fordelt efter område, tid og oprindelsesland

  1. juli 2015 1. juli 2010
  Indv. Eft. I alt Indv. Eft. I alt
Polen 600
70
670 358 32 390
Syrien
435
27
462
22
2 24
Jugoslavien 269 125 294
322 151 473
Rumænien 360
18
378 75 3 78
Tyrkiet
190
172
362 196 169
365
Tyskland 256 34 290
250 22 272
Irak 190 92
282 211 73 284
Somaila
139 114 253 171 113 284
Vietnam 141 99
240 142
107
249
Bosnien-Hercegovina 187 44 231 199 42 241

Øvrige indvandrelande med 100 personer eller flere
Indvandrere og efterkommere fordelt efter område, tid og oprindelsesland

  1. juli 2015 1. juli 2010
  Indv. Eft. I alt Indv. Eft. I alt
Norge 162 17 179 158 16
174
Ukraine
147
25
172
116
11
127
Litauen 130 30
160 107 15 122
Iran
127
28
155 100
23
123
Storbritannien 141 7
148 132 10 142
Thailand
126
5
131
102
3
105
Sverige
114
17
131
105
14
119
Afghanistan 109 21
130 71 9 80

Kilde: Danmarks statistik