Danmark giver hvert år asyl til et antal flygtninge, som fordeles efter en matematisk model til kommunerne.

Det vil sige, at kommuner med en stor procentdel af indvandrere og efterkommere får forholdsvis færre (eller ingen) flygtninge end kommuner med en lav andel af indvandrere og efterkommere.

En flygtning kan i integrationsperioden (3 år) ikke uden at miste en række rettigheder fraflytte den kommune, hvor vedkommende er blevet boligplaceret.

Silkeborg Kommune har en lav andel af indvandrere samt efterkommere og har derfor i en årrække modtaget flygtninge.

Flygtningekvoter


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
Antal personer 29 69 64 60 73 100 266
270