Nordiske Statsborgere
Nordiske statsborgere fra Finland, Island, Norge og Sverige kan frit rejse til Danmark for at opholde sig eller arbejde. De skal registrere sig hos Borgerservice i den kommune, hvor de bosætter sig.

EU/EØS borgere
Alle EU-EØS borgere kan frit rejse ind i Danmark.
Hvis man forventer at opholdet i Danmark varer mere end 3 måneder, skal man inden udløbet af de 3 måneder ansøge om et registreringsbevis

For at få EU-opholdsbevis skal EU-/EØS-statsborgeren og statsborgere fra Schweiz enten have arbejde, eller have tilstrækkeligt med økonomiske midler til at klare sig i Danmark og have bopæl her. Er disse krav opfyldt, udstedes et registreringsbevis på Statsforvaltningen.

Ikke nordiske eller EU/EØS borgere
Borgere fra 3. lande skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. En række betingelser skal være opfyldte i den sammenhæng bl.a.:
  • at løn- og ansættelsesforhold er almindelige efter danske forhold
  • at der er indgået en ansættelseskontrakt mellem udlændingen og arbejdsgiveren
  • at der ikke findes jobsøgende her i landet eller i et andet EU/EØS land, som kan udføre arbejdet

Studieophold

Nordisk statsborger
Hvis man er statsborger fra et af de nordiske lande - Island, Finland, Norge og Sverige - kan man frit studere og arbejde i Danmark.

Eu borger
Hvis man er statsborger fra et EU/EØS land eller fra Schweiz, har man ret til ophold som studerende og som arbejdstager i Danmark.
Hvis studie- eller arbejdsopholdet forventes at vare mere end tre måneder, skal man ansøge om et registreringsbevis senest tre måneder efter indrejsen.

Borgere fra 3. lande
Hvis man er statsborger fra et land uden for Norden, EU/EØS og Schweiz, skal man have en opholdstilladelse for at studere i Danmark. Sideløbende med studierne har man adgang til at arbejde i Danmark i begrænset omfang.