Årgang 2011

Unge tosprogedes uddannelsesvalg og beskæftigelse efter 9. klasse

Tabel 1
Tosprogede afgangselever 9. klasse juni 2011 – Folkeskolen, Silkeborg Kommune
Beskæftigelse primo oktober 2011

Kilde: UVvej
  I alt Piger Drenge
Arbejde/andet 0 0 0
Erhvervsuddanelse 5 1 4
10. klasse 25 13 12
Gymnasial 17 7 10
Fraflyttet 1 1 0
Udland 1 1 0
Udrejst 0 0 0
I alt 49 23 26

Tabel 2
Tosprogede afgangselever 9. klasse juni 2011 – Folkeskolen, Silkeborg Kommune
Beskæftigelse primo oktober 2012

Kilde: UVvej
  I alt Piger Drenge
Arbejde/andet 1 0 1
Erhvervsuddanelse 15 5 10
10. klasse 1 1 0
Gymnasial 26 13 13
Fraflyttet 5 4 1
Udland 1 0 1
Udrejst      
I alt 49 23 26