Årgang 2010

I tabellerne nedenfor kan man se de unges uddannelsesvalg og få et indtryk af tosprogedes indgang til ungdomsuddannelserne og over år få et indtryk af gennemførelsesprocenten.

Tabellerne er udarbejdet i samarbejde med UU-Silkeborg.

Tabel 1
Elever bosiddende i Silkeborg Kommune
Afgangselever 9. klasse juni 2010 – beskæftigelse primo oktober 2010

  i alt Piger Drenge
Arbejde/andet 1 1 0
Erhvervsuddannelse 7 3 4
10. klasse 19 9 10
Gymnasial 15 6 9
Udland 1 1 0
I alt 43 20 23

Tabel 2
Beskæftigelse ultimo september/primo oktober
Afgangselever 9. klasse juni 2010

Kilde: UVvej
  Okt. 10 Sep. 11 Sep. 12 0kt. 13
Arbejde/andet 1 0 5 1
Erhvervsuddannelser 7 11 5 6
10. klasse/VUC 19 1 0 0
Gymnasiale uddannelser 15 30 29 19
Fraflyttet 0     2
Udland 1 0 0 0
Udrejst 0 1 1 1
Offentlig forsørgelse       2
Afsluttet gymnasial udd.       12
I alt 43 43 43 43