Uddannelsesvalg

På de følgende sider kan man få et indtryk af unge tosprogedes uddannelsesvalg efter 9. klasse.

For at understøtte de unges uddannelsesvalg afholdes en årlig uddannelsesmesse for unge fra og med 7. klasse og deres forældre.

Messen er opdelt i 2 runder, hvor de unge til runde 1 på forhånd har valgt en uddannelsesretning, som de vil undersøge. 

Uddannelsesmesse