Når Undervisningsministeriet laver sine årlige indberetninger om tosprogede elever sker det ikke på baggrund af folkeskolelovens definition af være tosproget. Indberetningerne foregår på baggrund af retningslinjer fra Danmarks Statistik.

Tabel 1
Igangværende elever, grundskolen efter område, institutionstype, herkomst og tid - Silkeborg Kommune, offentlige grundskoler

Kilde: Danmarks Statistik
2010 2011 2012 2013
I alt 10863 10857 11140 11070
Personer med dansk oprindelse 10229 10232 10488  10415
Indvandrere 238 244 271  267
Efterkommere 396 381 381  388
Indvandrere og efterkommere 634 625 652  655
Indv. og efterk. i % 5,8 5,8 5,9  5,9

Dette giver anledning til følgende kommentar vedrørende begreberne "indvandrere", "efterkommere" i forhold til dansk som andetsprog:

For "indvandrere" og "efterkommere" er det sandsynligt, at der vil være et andet modersmål end dansk; men det kan være dansk, der er modersmålet. ligeledes kan elever "med dansk oprindelse" godt have et andet modersmål end dansk.