Skoleområdet

Nyttige websites, der relaterer til integration og undervisning i dansk som andetsprog - til henholdsvis før-skoleområdet og skoleområdet.

Viden og vejledning:

Undervisningsministeriet – Tosprogede i folkeskolen

Ministeriets side om tosprogede i folkeskolen

Undervisningsministeriet og tosprogsområdet

Undervisningsministeriets Tosprogs-Taskforce arbejdede indtil 2013 for at styrke tosprogede børn og unges sprogudvikling. Taskforcen samlede og videregav gode erfaringer, redskaber og metoder fra hele landet. 

Hjemmesiden opdateres ikke længere, men du kan fortsat som pædagog, lærer eller leder finde et hav af inspiration og vejledning til arbejdet med undervisning og integration i dagtilbuddet og på skolen.
tosprogstaskforce.dk

Fremover kan du finde information fra Undervisningsministeriet på følgende sider:
Læringskonsulenterne og tosprogsområdet og
Den nye folkeskole

Folkeskolen.dk – Dansk som andetsprog

Nyheder, debat og anmeldelser inden for feltet dansk som andetsprog og tosprogede elever.
Folkeskolens online netværk for dansk som andetsprog

VIA CFU - dansk som andetsprog

VIA Center for Undervisnings faghjemmeside for dansk som andetsprog.

Her finder du aktuelle kurser, ideer til hjemlån af læremidler og inputs til undervisningen i dansk som andetsprog.
viacfu.dk/dsa

Dette virker på vores skole

Ministeriets tidligere undervisningsportal for tosprogede elever.
dettevirker.dk


Sprog og undervisning:

Dansklærerforeningen

Dansklærerforeningens hjemmeside. Søg efter Tosprogsfidusen, og se også serien Billedromaner, til hvilke der er udarbejdet undervisningsidéer målrettet de tosprogede elever.
dansklf.dk

Multidansk

Et gratis sprogstimuleringsprogram til førskolebørn og indskolingen.
multidansk.dk

Sproget.dk - Indgangen til det danske sprog

Søg på alt, der vedrører det danske sprog.
En hjemmeside, som er et must for dig og dine elever!
sproget.dk

DR Ligetil - nyheder, der er lette at læse

En hjemmeside under dr.dk med nyheder og temaer, der er skrevet for mennesker, der har svært ved at læse. Artiklerne på dr.dk/ligetil er skrevet i et klart og enkelt sprog. Svære ord og begreber bliver forklaret, og læserne får noget at vide om baggrunden for de enkelte nyheder.
dr.dk/ligetil

Forældreunivers

En kanal med ideer til oplæg og visning af filmklip til forældremøder - fra Alineas hjemmeside.
forældreunivers.dk


It-hjælpemidler

Gratis oplæsningsværktøj

Moderniseringsstyrelsens site med bl.a. et gratis oplæsningsværktøj.
adgangforalle.dk

Kompensatorisk it - it-hjælpemidler i undervisning

Hjemmeside, der understøtter bogen: 'Kompensatorisk it' af Margit Gade.
Her kan du bl.a. hente skriveskabeloner.
Kompensatorisk it

 

Interkulturelle emner:

Det Danske Filminstitut

Her findes temapakker og undervisningsmaterialer med film, der knytter sig til temaer omkring kulturel mangfoldighed.
Det Danske Filminstitut dfi.dk

Salaam

Salaam Film & Dialog stiller skarpt på kulturmødet og det globale ansvar, både i det moderne, flerkulturelle samfund i Danmark og i den globale sammenhæng.
salaam.dk

Global Skole

Et undervisningssite om globale og interkulturelle emner for undervisere. Her kan du downloade inspirationshæfterne 'Når mennesker mødes - idekatalog til interkulturel undervisning' og 'Inspirationskatalog til undervisning i mangfoldighed 7.-10. klassetrin. 
globalskole.dk

Middleeast

Idékatalog til undervisning om Mellemøsten med fokus på begreber som identitet.
Find inspiration til undervisning i forskellige fag i folkeskolens ældste klasser.
middleeast.dk

Zapp

Find lærervejledning til Mellemfolkelig Samvirkes ungdomsblad Zapp, der behandler interkulturelle og globale temaer.
zapp.dk

Styrelsen for International Uddannelse

Internationalt uddannelsessamarbejde.
fivu.dk


Kultur

Bibliotekscenter for Integration

Statsbibliotekets indvandrerbibliotek

Børnekultur Silkeborg

På Børnekultur Silkeborgs hjemmeside kan du se, hvilke aktiviteter, begivenheder og projekter Børnekultur Silkeborg målretter til netop dine børn. De vil også gerne inspirere dig til at benytte de øvrige tilbud om børnekultur i Silkeborg Kommune.
Børnekultur Silkeborg

Silkeborg Bibliotekerne – børn og unge

På Silkeborg Bibliotekerne finder du et væld af inspiration - til arbejdet med sprogstimulering, læsning og meget mere – se selv!
Silkeborg Bibliotekerne