Love og bekendtgørelser

Kend de relevante love og bekendtgørelser, der relaterer til sprogstimulering på førskoleområdet og undervisning i dansk som andetsprog i skoleområdet.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Før-skoleområdet

Arbejdet med sprogvurdering og sprogstimulering tager udgangspunkt i ’Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge’ - dagtilbudsloven §11 og §12 - se kapitel 2.
Dagtilbudsloven   

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Skoleområdet

Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse disse love og regler, der gælder for tosprogsområdet:

Fælles Mål for:

 _____________________________________________________