Social og kulturel integration

Integration af børn og unge i skole og samfund er en bred og alsidig opgave, som kræver tværfaglige indsatser i alle de sammenhænge som børnene og deres forældre indgår i.

Videncenter for sprog og læsning arbejder med kulturel og social integration, som indeholder en lang række delemner. I skolen kan det f.eks. være sparring med lærere om udfordringer ift. skole-hjemsamarbejde, omkring skolekultur, uddannelsesveje samt spørgsmål ift. eksempelvis opholdsgrundlag og lignende. 


Videncentret samarbejder med en lang række foreninger og partnere om netop dette område. Dette gøres med henblik på at vi er bevidste om at der er flere dimensioner i god integration end bare sproget. Det er vigtigt at man føler et tilhørsforhold, at man får et netværk og at man har muligheder for hjælp til eksempelvis lektier. 


Af eksempler på dette kan nævnes:


Interkulturel Forening Silkeborg: En frivillig forening, som laver lektiecafé 4 aftener om ugen, mandag-torsdag, på Sølystskolen fra kl. 18:30-21:30


Laver Sommercamp i samarbejde med SSP og Dybkær specialskole 2. uge af sommerferien. for unge i alderen 14-22 år. 


Dansk Flygtningehjælp

Klub Leg og læring for børn i alderen 9-12 år

Fritidsindsats: 3 årigt projekt for familier, som har børn der gerne vil i gang med en fritidsaktivitet, men som har brug for hjælp til at komme i gang. 


Kontakt Videncenter for sprog og læsning for at høre mere.