Skole-hjem samarbejde

For at sikre, at alle elever får de bedste muligheder for at udvikle sig personligt og fagligt i løbet af deres skolegang, er det afgørende, at forældrene inddrages aktivt i deres barns udviklings- og læringsproces.

Skole-hjem-samarbejdet med tosprogede elevers forældre er selvfølgelig lige så vigtigt som skole-hjem-samarbejdet med danske forældre.

De sproglige barrierer og eventuelle kulturelle forskelligheder bevirker dog, at skole-hjem-samarbejdet med forældre med en anden etnisk baggrund end dansk af og til opleves som en udfordring. Mange lærere efterlyser indsigt og redskaber.

Ligeledes kan der for forældre, der har skolebaggrund fra et andet land, være mange ting i den danske skolekontekst som undrer eller ikke falder naturligt. Skolen har ofte specifikke forventninger til forældrene. Men da disse forventninger som oftest er uudtalte, har mange forældre med anden etnisk baggrund ikke mulighed for at kende disse forventninger og de har derfor heller ikke mulighed for at gebærde sig derefter. Endvidere oplever nogle forældre med anden etnisk baggrund, at det kan være svært at støtte op om deres børns skolegang i et system, de ikke kender og gennem et sprog, som børnene måske taler bedre end forældrene selv.
Som lærer, pædagog eller leder skal man derfor overveje, hvordan man møder forældre med anden etnisk baggrund. Husk, at forældrene er en ressource uanset deres sproglige kompetencer på dansk. Som skole skal man derfor altid overveje, hvordan møder og samtaler bedst tilrettelægges, så alle kan bidrage. Tal åbent og ærligt om, hvilke forventninger skolen har til forældrene og vær nysgerrig på, hvad forældrene forventer af skolen. Det er vigtigt, at skolen altid møder alle forældre med nysgerrighed og interesse.

Til møder og samtaler og i skriftlig kommunikation med elever og forældre, der ikke taler tilstrækkeligt dansk, er det vigtigt at bestille en tolk. Læs mere om, hvordan du bestiller og samarbejder med en tolk her

Skole-hjem-samarbejde: Råd og vejledning

Videncenter for sprog og læsning tilbyder vejledning til lærere, pædagoger, skoleledelse og forældre om samarbejdet mellem skole og hjem.

Videncenter for sprog og læsning kan bistå med:

  • At understøtte skolens forældresamarbejde, så det bliver trygt og tillidsfuldt. 
  • At udvikle skole-hjem-samarbejdet på skolen - herunder vejlede kolleger og skoleledelse i de særlige udfordringer, der kan opstå i forhold til at inddrage forældre med andet modersmål end dansk i deres børns skolegang. 
  • At rådgive lærere og skabe sammenhæng mellem udsatte elevers skoleforløb og hjemmet. 

Kontakt Videncenter for sprog læsning ved behov for vejledning om skole-hjem-samarbejde. 

Vejledning kan rekvireres af alle skoler med tosprogede elever i Silkeborg Kommune og af andre interesserede, der arbejder med at udvikle skole-hjem-samarbejdet.