Love og bekendtgørelser

Inden for fagområdet dansk som andetsprog findes en række lovgivninger, bekendtgørelser og fælles mål

Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse love og regler, der gælder for tosprogsområdet:

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Bekendtgørelse om Folkeskolens modersmålsundervisning

Organisering af folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog - en vejledning

På EMU kan du finde de nyeste Fælles mål og vejledninger til både dansk som andetsprog basis og supplerend: Vejledning til sproglig udvikling