Love og bekendtgørelser

Inden for fagområdet dansk som andetsprog findes en række lovgivninger, bekendtgørelser og fælles mål

Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse love og regler, der gælder for tosprogsområdet:

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Bekendtgørelse om Folkeskolens modersmålsundervisning

Organisering af folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog - en vejledning (kommer senere)

På EMU kan du finde de nyeste Fælles mål og vejledninger til både dansk som andetsprog basis og supplerende.

Læs mere her... (kommer senere)
Vejledning til sproglig udvikling (kommer senere)