Supplerende dansk som andetsprog

Elever, der med støtte kan tilstrækkeligt dansk til at få udbytte af undervisningen i en almenklasse, modtager støtte i form af supplerende dansk som andetsprog.

Ifølge bekendtgørelsen i dansk som andetsprog kan den supplerende undervisning organiseres på følgende måder:

  • Som en dimension i den almene klasseundervisning ved undervisningsdifferentiering eller ved tilknytning af en ekstra lærer.
  • Som særlig tilrettelagt undervisning uden for den almindelige skoletid for elever med behov for en mere intensiv udvikling af deres andetsprogskompetence.
  • Som særlig tilrettelagt undervisning i undervisningstiden uden for klassens rammer, når elevens sproglige behov forudsætter det. 

Uanset organisering skal den supplerende undervisning i dansk som andetsprog altid sigte mod at forbedre elevens udbytte af den almenundervisning, som eleven indgår i.

Læs evt. mere om organisering af undervisningen her

Kontakt Videncenter for sprog og læsning for at få sparring omkring organisering og undervisning i supplerende dansk som andetsprog.