Netværk for undervisere i basisdansk (modtagelsesklasser)

Videncenter for sprog og læsning er tovholder for et netværk af undervisere, der varetager undervisning i basisdansk.

Dette netværk er for lærere, der underviser børn og unge, som ikke har noget forhåndskendskab til dansk - samt børn og unge, der ved optagelse i skolen ikke har de sproglige forudsætninger på dansk for at kunne deltage i en almenklasses undervisning med et rimeligt udbytte.

Formålet er gensidig inspiration og videndeling mellem lærere i modtagelsesklasser og med modtagelseshold.

Videncentret er tovholder for netværket, men der lægges op til stor grad af deltagerengagement. Netværket udgør et professionelt læringsfællesskab, og deltagerne er ansvarlige for at videreformidle viden fra netværksmøderne til egen skole.

Netværket er åbent for alle lærere i basisundervisningen. Vi mødes tre-fire gange om året.