Netvaerk for ledere af modtagerskoler

Videncenter for sprog og læsning er tovholder for et netværk af ledere for de skoler, der varetager basisundervisning.

I netværket videndeles om tendenser i forhold til modtagelse af nyankomne samt forskning og praksis, der er relevant på ledelsesniveau. Dette skal understøtte, at ledelserne er klædt på til at lede feltet omkring flersprogede elever i både basisundervisning, supplerende undervisning og i den almene daglige praksis for alle skolens medarbejdere.