Netvaerk for ledere af modtagerskoler

Videncenter for sprog og læsning er tovholder for et netværk af ledere for de skoler, der varetager basisundervisning.

Indholdet til denne side er under udarbejdelse