Dansk som andetsprog som dimension i alle fag

Dansk som andetsprog er en væsentlig opgave for alle lærere, der har flersprogede elever i deres klasse. Her kan du læse hvorfor og få inspiration til arbejdet med DSA som dimension i alle fag.

Dansk som andetsprog (DSA) er et selvstændigt fagområde, men det er samtidig en dimension i alle folkeskolens fag for alle lærere, der har flersprogede elever i sin klasse. Samtidig har Sproglig udvikling de senere år været et tværgående tema, som alle lærere er forpligtede på uanset elevernes modersmål.

Flersprogede elever har, ligesom alle andre elever, gennem hele deres skolegang, behov for at udvikle deres sproglige kompetencer. Indenfor alle fagområder i skolen er gode sproglige kompetencer en forudsætning for at kunne tilegne sig viden om verden. Det er derfor en opgave for alle lærere uanset fag, at medtænke elevernes sproglige udvikling som en del af den faglige undervisning.

“At tilegne sig et fag er i høj grad at tilegne sig fagets ord og begreber. Verden systematiseres og ordnes i fagene på bestemte måder, hvilket kommer til udtryk i forskellige fagsprog. For at tale fagligt om verden må eleverne derfor gennem fagene lære det sprog at kende, der kategoriserer og systematiserer de områder, fagene beskæftiger sig med, fx bas, tenor og sopran i musik, evangelium, testamente og åbenbaring i kristendomskundskab eller eventyr, fabler og fortællinger i dansk. Eleverne må også gøres fortrolige med de typer af tekster, der optræder i fagene, fx instruktioner til øvelser i idræt, beskrivelser af dyr i biologi eller forklaringer på det økonomiske kredsløb i samfundsfag, så de kan læse dem med forståelse og fagligt udbytte.”

Vejledning til sproglig udvikling