Basisundervisning

Elever, der ved ankomst til Silkeborg, ikke kan tilstrækkeligt dansk til at få udbytte af undervisningen i en almenklasse, skal modtage basisundervisning i dansk som andetsprog.

Det tager tid at lære et nyt sprog, særligt det sprog der skal bruges i skolens fag. Når et barn ikke forstår og taler tilstrækkeligt dansk til at få udbytte af undervisningen i en almenklasse, skal barnet have basisundervisning i dansk som andetsprog i en modtagelsesklasse eller på et modtagelseshold. Elever, der har behov for basisundervisning, begynder derfor deres skolegang på en skole med modtagelsesklasser eller modtagelseshold.

I Silkeborg Kommune er det Sølystskolen, Skægkærskolen, og Fårvang Skole, der har modtagelsesklasser/modtagelseshold for elever i 0. til 7. klasse.
Målet med basisundervisningen er, at eleverne får grundlæggende dansksproglige forudsætninger, så de hurtigst muligt kan deltage i undervisningen i en almen klasse.
Kort efter opstarten i en modtagelsesklasse knyttes eleven til en almenklasse og har der nogle enkelte timer om ugen; antallet af timer i almenklassen stiger i takt med, at elevens danske sprog udvikler sig. Når det vurderes, at eleven kan tilstrækkeligt dansk til at få et rimeligt udbytte af undervisningen i en almenklasse udsluses eleven fuldt, og modtager herefter udelukkende undervisning i almenklassen men med støtte i form af supplerende dansk som andetsprogsundervisning.

Undervisningen i modtagelsesklasse eller på modtagelseshold er tidsbegrænset, og i de fleste tilfælde berammet til maksimalt 2 år. Ankommer eleven til Danmark efter at være fyldt 14 år, eller er eleven ikke tidligere blevet undervist i at læse og skrive på modersmålet, gælder denne begrænsning dog ikke.

Er eleverne 14 år eller ældre, tilbydes de undervisning i en udvidet modtagelsesklasse på Silkeborg Ungdomsskole i afdelingen Grundskole For unge Udlændinge, GFU.
Eleverne modtager her al deres undervisning i modtagelsesklasser, der er inddelt efter niveau og færdiggør 9. klasse med de relevante eksamener. For elever på GFU er det også muligt at tage Sprogcenterets prøver. GFU underviser unge i alderen 14-25 år, der lige er kommet til Danmark.

Læs mere om GFU her
Læs nærmere om Silkeborg Kommunes principper for basisundervisning i Håndbog for modtagerskoler
Læs mere om basisundervisningens lovgrundlag og organisering her (kommer senere)

Er I i tvivl?

Er I som skole eller forældre i tvivl om, hvorvidt en elev skal henvises til basisundervisning eller til almenundervisning med støtte, så kontakt en af Videncenter for sprog og læsnings flersprogskonsulenter:

Sophie Møller Mortensen
Tlf.: 28 71 91 32
Mail: Send mail

Maria Ellehuus Nielsen
Tlf.: 21 35 01 24
Mail: Send mail