Praktisk info omkring tolkning

Silkeborg kommune har en aftale med tolkebureauet “Vi tolker” og personalet på skolerne i Silkeborg kan rekvirere en tolk herigennem.

Bestilling af tolk

 

  • Silkeborg Kommune har en samarbejdsaftale med Vi tolker. Det er derfor som udgangspunkt dette firma, som skal kontaktes ved behov for tolkning/oversættelse. Har Vi tolker ikke mulighed for at stille en tolk til rådighed, kan et andet firma kontaktes.

  • Det er kommunen, der betaler for tolken, og ikke den enkelte skole. Skolen oprettes som kunde og Silkeborg Kommune som betaler; EANnr. kan fås ved henvendelse til Maria Ellehuus Nielsen.

  • Angiv ALTID navn og fødselsdato på den elev, tolkningen vedrører – også ved behov for oversættelse af skriftligt materiale.

  • Angiv præcist, hvilket sprog der skal tolkes til og fra, eksempelvis er kurdisk ikke ét sprog, men dækker over flere dialekter. Det er derfor vigtigt, at det præcise sprog/den præcise dialekt angives.

  • Der kan med fordel være en eller få personer, der står for at bestille tolk til skolen, sådan at de rette oplysninger afgives ved hver bestilling.

  • Angiv hvilken form for tolkebistand, der skal bruges: Fremmødt tolk, telefontolkning eller videotolkning.

  • Angiv, hvor lang tid samtalen forventes at vare, hvor den skal foregå og navn på kontaktperson. (Tolkene aflønnes altid for en time og derefter pr. påbegyndt halve time)

  • Angiv, hvad opgaven går ud på eks. Skole-hjemsamtale, forældremøde, sprogvurdering, første møde med skolen, elevsamtale m.m.

  • Hvis der er brug for hurtig/akut tolkning, kan tolkebureauet kontaktes, og der kan evt. etableres en telefontolkning.

  • Hvis det ikke er muligt at finde en tolk til et specifikt sprog gennem et tolkebureau, er det tilladt at anvende en privatperson til opgaven, hvis vedkommende sprogligt kan varetage opgaven. Kontakt Maria Ellehuus Nielsen, såfremt dette bliver relevant.