Gode råd til samarbejde med tolken

Når man skal bruge en tolk, er der nogle gode råd, der er værd at holde sig for øje.

Anbefalinger i tolkesituationer

 

 • Sid hensigtsmæssigt, gerne overfor forældrene og med tolken for enden af bordet.

 • Tolken har tavshedspligt og skal forholde sig neutral.

 • Hold øjenkontakt med forældrene under hele samtalen og ikke med tolken, også mens tolken oversætter.

 • Tal direkte til forældrene – ikke til tolken. Eksempelvis kan man sige: ”Jeg vil gerne tale med jer om..” og ikke: ”Sig til forældrene, at jeg gerne vil tale med dem om..”. 

 • Forvent og italesæt, at tolken oversætter alt, hvad der bliver sagt af alle under samtalen. Stop tolken hvis denne går i dialog med forældrene, og indholdet ikke bliver oversat.

 • Vær opmærksom på forældrenes kropssprog og reaktioner. Det kan give dig et indtryk af, om forældrene har forstået indholdet. Tal enkelt, formuler korte, præcise sætninger og undgå metaforer.

 • Giv tid til, at tolken kan tolke – begge veje. Husk ikke for lange sætninger.

 • Tal almindeligt – ikke højt og artikulerende.

 • Afslut samtalen med at samle løse tråde op og med at sikre, at der er enighed om samtalens konklusioner.

 • Husk: Du er samtalens vært, og forløbet er dit ansvar.

 • Efter samtalen bør alle forlade lokalet samtidig af hensyn til tillidsforholdet mellem parterne.