Flersprogede børn og unge 6 - 18+

Hos Videncenter for sprog og læsning kan du søge råd og vejledning til arbejdet med flersprogede børn 6-18+ i skole og fritid.

Videncenter for sprog og læsning beskæftiger sig med mange forskellige aspekter af arbejdet med flersprogede børn og unge i og omkring skolen, herunder visitation til skole, skole-hjem samarbejde, gode råd til undervisningen, social og kulturel integration, fritidsaktiviteter, tolkebistand osv.

Du kan derfor som forælder, lærer, pædagog eller skoleleder få råd og vejledning til den gode skolegang og fritid for flersprogede børn og unge. Du kan læse mere her på siden eller du er velkommen til at kontakte Videncenter for sprog og læsning.