Viden om børn med flere sprog

Flersprogede børn er børn, som i deres opvækst har behov for og i dagligdagen møder to eller flere sprog uanset den aktuelle beherskelse af disse sprog. Betegnelsen dækker således både børn, som reelt kun møder/bliver talt med på et andet modersmål end dansk, og børn, som møder/bliver talt med på flere sprog herunder dansk.

Flersprogede børn omfatter således børn med vidt forskellige sproglige kompetencer og behov for sprogstimulering i dansk som andetsprog. Nogle vil have behov for omfattende støtte i dagtilbuddet, mens andre, som mestrer flere sprog, herunder dansk, på alderssvarende niveau, ikke vil have behov for dette. Det er altid vigtigt at have en grundig dialog med forældrene om, hvilke sprog de har talt med deres barn fra fødslen og hvilke sprog der tales i hjemmet.

Et opmærksomhedspunkt i arbejdet med børn med flere sprog er sprogforståelse, særligt ordforrådets dybde og bredde og situationsbundet/situationsuafhængigt sprog. Her har det flersprogede barn særlige udfordrin­ger, da det typisk har et mindre ordforråd på dansk end børn med dansk som modersmål og et senere udviklet kontekstuafhængigt sprog.