Ifølge Dagtilbudsloven § 11 skal der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring tre år, der er optaget i dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Ligeledes skal der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring tre år, der ikke er optaget i dagtilbud.

Hvis barnet vurderes til behov for sprogstimulering, har forældrene pligt til at lade deres barn deltage i den sprogstimulering, som kommunen tilbyder ifølge Dagtilbudslovens §12.

Se Dagtilbudsloven på retsinformation

For at sikre en tidlig sprogindsats og dermed en god skolestart bliver alle flersprogede børn sprogvurderet med ‘Sprogvurdering 3-6’. Sprogvurderingen udføres som udgangspunkt af en flersprogsvejleder fra Videncenter for sprog og læsning og foregår enten i hjemmet eller i dagtilbuddet.

Barnet sprogvurderes igen inden skolestart. Her vurderes, om barnet også i skolen har brug for en ekstra sproglig indsats, eller om barnet eventuelt skal henvises til basisundervisning i en modtagelsesklasse.

Som et supplement til sprogvurdering af det flersprogede barn med materialet 'Sprogvurdering 3-6', anbefaler vi at bruge hjælpematerialet her for at komme rundt om barnets samlede sproglige udvikling.

Rundt om det flersprogede barns sproglige udvikling

Vejledning til sprogvurdering 3-6 - børne - og undervisningsministeriet

Sprogvurdering - Vejledning og retningslinier - Silkeborg Kommune(sprogvurdering)