Sproglig stilladsering

Sproglig stilladsering har som intention at give alle børn uanset baggrund adgang til at udvikle det sprog, der er brug for, for at kunne deltage og få udbytte af aktiviteter og lege i daginstitutionen.

Børn der lærer dansk som andetsprog eller som har et lille ordforråd, har et stort behov for at få et sprogligt stillads, så de støttes sprogligt gennem alle faser af aktiviteterne både før, under og efter det, der arbejdes med.

En systematik med fokus på Før – Under – Efter kan være med til at understøtte denne stilladsering.

  • Før: Aktiviteter, der giver forforståelse og aktiverer fælles viden og erfaringer
  • Under: Handlingerne/aktiviteterne
  • Efter: Aktiviteter til efterbearbejdning og konsolidering af erfaringer

Der udvælges eksempelvis gode fokusord og legekoder, der har en central betydning for forståelsen af indholdet af det tema eller legen, der skal arbejdes med. Det vil give det flersprogede barn større mulighed for deltagelse i aktiviteten. Der kan arbejdes med ordene på forskellige måder.

  • Nogle ord er gode at konkretisere (f.eks. genstand der er ved hånden)
  • Nogle ord er gode at gøre (bevægelses ord)
  • Nogle ord må leges (f.eks. forholdsord, stedord, mm.)
  • Nogle kan visualiseres (eks. Via Ipad, billeder i bøger mm.)

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er navneord og udsagnsord, der udvælges som fokusord. Tillægsord, stedord, antal har også stor betydning for sprogforståelsen og et nuanceret ordforråd.

Se eksempel på en skabelon til sproglig stilladsering, som kan bruges i planlægningen af aktiviteter eller lege