Biliteracy

Børn der taler flere sprog, møder ofte også flere skriftsprog i deres dagligdag.

“Biliteracy “handler om at arbejde med flere skriftsprog. Ordet “literacy” refererer til det at kunne noget med skriftsprog, at en person har eller er ved at tilegne sig læse- og skrivefærdigheder. ”Tidlig literacy” refererer til det tidlige arbejde med skriftsprog. En opmærksomhed på det skriftsprog, der udgør en naturlig del af barnets omgivelser, giver bl.a. barnet lyst til at lære at læse og skrive.

“Sproglige læringsmuligheder skal indtænkes i alle rutiner og i planlagte og spontane aktiviteter, hvor børnene introduceres til nye begreber og udtryksformer såsom fx skrift-, symbol-, og billedsprog”. “Læringsmiljøet i dagtilbud må give børn adgang til bøger, skriveredskaber, papir og andre skriftlige produkter, så børnene bliver introduceret til bøgernes univers og nysgerrige på skriftsproget” Jvf Den styrkede pædagogiske læreplan.

Når der tidligt arbejdes med børnenes skriftsprog på modersmål:

  • intensiveres børnenes opmærksomhed og nysgerrighed på skrift på flere sprog
  • bliver forældrene opmærksomme på, at hjemmets sprog er at betragte som en ressource i børnenes sprogudvikling som brugere af flere sprog
  • kan børnenes flerkulturelle identitet styrkes gennem de professionelle voksnes interesse i børnenes sprog og kulturelle baggrunde.

Arbejdet med biliteracy kan desuden bidrage til udviklingen af en metalingvistisk opmærksomhed hos alle børn uanset sproglig baggrund, og det har afgørende betydning for børnenes generelle sprogudvikling og for deres læse- og skrivetilegnelse.