I den styrkede pædagogiske læreplan er der fokus på, at børnenes læring ikke er afgrænset til planlagte pædagogiske aktiviteter på afgrænsede tidspunkter, men finder sted gennem hele dagen. Det har stor betydning både for et- og flersprogede børn, at der er et rigt sprogligt læringsmiljø i alle af hverdagens aktiviteter både de tilrettelagte aktiviteter, de spontane aktiviteter, de daglige rutiner og i legen.

Vi har her samlet inspiration til en masse forskellige gode aktiviteter og lege, som kan bidrage til sprogbaserede læringsmiljøer hele dagen.