For alle børn, der skal begynde i dagtilbud, er det afgørende, at der etableres tryghed omkring barnet, så det kan komme til at trives og udvikle sig. Det er især afgørende for et nyankommet flersproget barn, hvor alt omkring barnet er nyt og ukendt – ikke mindst sproget.

Læs Vejledning til det pædagogiske arbejde med nyankomne tosprogede småbørn

I forbindelse med modtagelse af nyankomne børn er der mulighed for at låne en startpakke hos tosprogsvejlederne med materialer til at understøtte den første dansksproglige tilegnelse - se billeder af startpakke her.