I den styrkede pædagogiske læreplan under temaet “Kultur, æstetik og fællesskab” står der, at forældrenes kompetencer og vigtig viden om f.eks. religiøse højtider og familiestrukturer eller de lege, bøger og film, børn er optagede af, bør være synlige i dagtilbuddet.

Interkulturel pædagogik handler netop om at tilpasse institutionen til alle børn og forældres erfaringer og forudsætninger.

Jette Løntoft skriver, at “alle børn har brug for og krav på at opleve accept af sig selv og den baggrund, de kommer fra” (Løntoft, 1998). Derfor er det vigtigt, at de institutioner, som har flersprogede børn, bærer tydeligt præg af børnenes forskellige baggrunde for derigennem at signalere, at alle børns baggrund har værdi.

Under "læs mere her" kan I finde inspiration til at blive mere bevidste om, hvilke baggrunde de børn I har i daginstitutionen kommer fra. Her er hjælp til at synliggøre forskellige sprog og traditioner i dagligdagen f.eks. gennem ved at have bøger og materialer på forskellige sprog og viden om traditioner og fester i forskellige kulturer og religioner.