I den styrkede pædagogiske læreplan er der fokus på samarbejdet mellem dagtilbud og forældre om barnets trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem. Det pointeres at “alle forældre er forskellige, og det vil være det enkelte dagtilbuds ansvar at facilitere og rammesætte forældresamarbejdet, så forældresamarbejdet bliver differentieret og baseret på lokale traditioner, ønsker og den enkelte families behov”.

Det interkulturelle forældresamarbejde betyder netop “samarbejde mellem kulturer”. I en kompleks kulturforståelse er kultur ikke jævnt distribueret blandt alle mennesker i en befolkningsgruppe. Mennesker skaber kontinuerligt kultur ved at fortolke deres verden og handle i samspil med andre mennesker i givne sociale sammenhænge (”Tosprogede børn i det danske samfund, 2006”)

I den interkulturelle pædagogik er arbejdet med det interkulturelle forældresamarbejde afgørende.

I det interkulturelle forældresamarbejde ses samarbejdet som et inkluderende praksisfællesskab, hvor opgaven for de professionelle er, at skabe deltagelsesmuligheder for alle forældre. Vi har brug for forældrene for at aktivere de erfaringer og den viden børnene har fra hjemmekulturen. Alle forældre har en funktion i forhold til barnets læring og er en værdifuld ressource.

Ønsker I at sætte fokus på det interkulturelle forældresamarbejde i jeres dagtilbud, så har VPT (Viden på tværs) samlet spændende viden og materialer om samarbejdet med flersprogede eller nyankomne forældre.

Styrket samarbejde med nyankomne forældre er en materialesamling bestående af artikler, film, redskaber, øvelser og cases. Materialerne er udviklet af UCC og VIA med det formål at understøtte og styrke dagplejere, pædagoger og læreres refleksioner over metoder og tilgange til forældresamarbejdet med nyankomne forældre.

Materialerne kan dels anvendes på formelle kompetenceudviklingsforløb, der vedrører udvikling af forældresamarbejdet, men de kan også anvendes af den enkelte medarbejder eller på interne møder og medarbejderdage, hvor de kan understøtte refleksioner og drøftelser over daglig praksis og give inspiration til at tænke nyt.