Vi er 3 flersprogsvejledere i Videncenter for sprog og læsning, der primært arbejder på 0-6 års området og med særligt fokus på:

  • At alle flersprogede børn, der på baggrund af en sagkyndig vurdering skønnes at have behov, får den nødvendige opmærksomhed sprogligt, socialt og kulturelt for at få et godt børneliv og en god skolestart.
  • I samarbejde med kommunens dagtilbud at skabe betingelser og rammer for, at et barn med dansk som andetsprog får mulighed for at lære at tale og forstå dansk
 

Læs mere om flersprogsvejledernes arbejde

Hent Silkeborg Kommunes Udviklingsplan for sprog 0-12 år

Pjecen om udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn giver anbefalinger og inspiration til sprogarbejdet i vuggestue og dagpleje

Pjece om udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3- 6 årige, giver anbefalinger og inspiration til sprogarbejdet i børnehaven