Dialogisk læsning

“Læringsmiljøet i dagtilbud må give børn adgang til bøger, skriveredskaber, papir og andre skriftlige produkter, så børn bliver introduceret til bøgernes univers og nysgerrige på skriftsproget, herunder får mulighed for at kigge i bøger stille spørgsmål om bogstaver, få læst højt og snakke med det pædagogiske personale om det bøgerne rummer”.

Sådan står der i den styrkede pædagogiske læreplan under læreplanstemaet “kommunikation og sprog”. Vi er altså forpligtede på at sørge for, at alle børn bliver introduceret til bøgernes univers, at de får læst højt og kan deltage i samtaler med voksne omkring indholdet.

En national undersøgelse af kvalitet i dagtilbud fra Danmarks evalueringsinstitut 2020 viser desværre at ca. halvdelen af de børnehaver der var med i undersøgelsen, har droppet børnebøger.

For de børn der ikke får læst højt derhjemme, er det en stort problem f.eks. nogle af de flersprogede børn. Ringsmose og Kjær beskriver, at det skiller børn, at nogle kender H.C. Andersen og Astrid Lindgren, og andre ikke gør det og det har betydning for, hvem der bliver bedst rustet til skolen (Ringsmose og Kjær, 2020).

Flersprogede børn har brug for et ekstra fokus på sprogforståelse, særligt ordforrådets dybde og bredde. Dialogisk læsning er en helt central og nødvendig aktivitet til at stimulere børns ordforråd (Sprogvurdering 3-6). Dialogisk læsning giver desuden alle børn adgang til bøgernes univers og et rigt sprog, når børnene taler med om en historien og ikke blot lytter til den.

Dialogisk læsning kan være et enkelt og godt redskab til udvikling af børns:

  • Ordforråd
  • Kommunikative kompetencer
  • Viden om bøger og skriftsprog
  • Læseglæde
  • Selvtillid i forhold til boglige/intellektuelle aktiviteter.

Dialogisk læsning er udviklet af den amerikanske forsker G.J. Whitehurst. Grundlæggende handler dialogisk læsning om at læse en bog med en lille gruppe børn. Børnene har en aktiv rolle undervejs. Bogen læses tre gange – helst inden for en uge – bogen læses forskelligt fra gang til gang.