Børn der lærer flere sprog og har et andet modersmål end dansk, har brug for at være del af læringsmiljøer, der giver dem lige deltagelsesmuligheder. Det pædagogiske personale sætter rammen og indholdet i læringsmiljøerne, sammen med forældrene. Flersprogvejlederne i Videncenter for sprog og læsning supporterer arbejdet med dansk som andetsprog i dagtilbuddene med praksisnær vejledning.