Udvalgte læremidler

Her finder du et udvalg af eksemplariske materialer til undervisningen i dansk som andetsprog og interkulturelle kompetencer.

Salaam Filmfestival 2014-2015

Sallaam Filmfestival
Fra september 2014 til april 2015 viser Salaam Filmfestival spændende kulturmødefilm for skolebørn og voksne over hele landet. 
Se programmet på Salaams hjemmeside

Online interkulturel kogebog

Interkulturel kogebog

Religion, kultur, familiestørrelse, indtægt og sociale forskelle er alle faktorer, der påvirker valget af mad. Madkultur er en integreret del af menneskers livsformer, og maden er et udtryk for for de værdier og normer, vi hver især er en kulturel del af.  

At studere madkultur kan derfor give et billede på forskelle, ligheder og sammensmeltninger kulturer imellem.

På VidenCenter for Integration har konsulent Johny Frederiksen gennem EU-projektet, Crssing Bridges, været med til at udabejde bogen Interkulturel Kogebog. Bogen, der indeholder flotte fotos, opskrifter fra forskellige lande og medfølgende faktasider om religion og kulturer, kan læses online eller downloades som pdf.
Interkulturel Kogebog

Bogfoldere til dialogisk oplæsning

VidenCenter for Integration har udarbejdet en lang række bogfoldere og andre materialer til førskoleområdet og i indskolingen, som er lige til at hente og bruge.
Læs mere om dialogisk oplæsning og download bogfoldere

Digitale læremidler

At bruge digitale læremidler er oplagt i forbindelse med både planlægning og undervisning i dansk som andetsprog. Her er mange muligheder for egne produktioner og for selvstændig træning tilpasset elevernes individuelle behov.

I nedenstående pdf præsenteres udvalgte programmer med oplysninger om målgruppe, anvendelsesmuligheder og adresser eller links, alt efter om programmet er gratis.
Oversigt over digitale læremidler

Se også listen med relevante websites, der relaterer til integration og undervisning i dansk som andetsprog.
Relevante hjemmesider

APPS til brug i DSA og basisundervisningen

Oversigt over Apps 

Materialer til genrepædagogik

Hent ideer til materialer til undervisningen i genrepædagogik:
Læremidler til genrepædagogik

Kom bag om genrepædagogikken på Sølystskolen:
Sølystskolens site om genrepædagogik

Læse- og læringsstrategier

Hent en oversigtsliste med velegnede materialer til arbejdet med læse- og læringsstrategier:
Oversigt - Læse- og læringsstrategier

Arbejdet i udskolingen

Hent en oversigtsliste med velegnede materialer til arbejdet i udskolingen:
Oversigt - Læremidler til udskolingen