Sprog og læsning

Silkeborg Kommune har udarbejdet en Sprog- og Læsestrategi for at styrke børn og unges sprog og læsning.

I Silkeborg Kommune skal børns og unges sprog og læsning styrkes. Kommunen har derfor udarbejdet en Sprog- og Læsestrategi, som indeholder beskrivelse af plan, mål, ramme, retning og kvalitet for en sammenhængende indsats i sundhedspleje, dagtilbud og skole. Derudover er udarbejdet en Udviklingsplan for sprog (0-12 år), som skal sikre en tidlig og målrettet indsats for alle kommunens børn.

Kommunens Sprog- og Læsestrategi (0-18 år) skal sikre:

  • At alle børn og unge har en optimal sprog- og læseudvikling
  • At børn og unges sprog- og læsefærdigheder dokumenteres og forbedres
  • At den fælleskommunale sprog- og læsestrategi konkret udmøntes i alle dagtilbud, på alle skoler og på kommunens understøttende centre

 Silkeborg Kommunens Sprog- og Læsestrategi (0-18 år)

Kommunens Udviklingsplan for sprog (0-12 ÅR) skal sikre:

  • Et fælles fagligt udgangspunkt for arbejdet med børns sprog på tværs af kommunens dagtilbud og skoler
  • Konkrete anbefalinger til udmøntning af kommunens Sprog- og Læsestrategi
  • Kendskab til eksisterende viden og praksiserfaringer fra kommunens dagtilbud og skoler

Silkeborg Kommunens Udviklingsplan for sprog (0-12 ÅR)

Lokale handleplaner

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes Sprog- og Læsestrategi skal alle institutioner udarbejde en lokal handleplan.

Planen skal bl.a. indeholde afsnit om, hvordan den enkelte skole arbejder med sprog og læsning i forhold til tosprogede elever.

Find inspiration til jeres handleplan

Sølystskolen i Silkeborg har sammen med VidenCenter for Integration udviklet en lokal sprog- og læsehandleplan, hvor tosprogede elevers læringsbehov er medtænkt. Brug eventuelt planen som inspiration til jeres skoles handleplan. 

Hent Sølystskolens læsehandleplan og Silkeborg Kommunes Sprog- og Læsestrategi via linksene til højre.

Redskaber til  før-under-efter sprog-og læseaktiviteter     

Som supplement til vores Sprog- og læsehandleplan og pjecen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder hos tosprogede har vi udarbejdet et kompendium med masser af konkrete ideer og redskaber til, hvordan man kan arbejde med læseprocessens 3 faser: før-under-efter sprog- og læseaktiviteter. 

Se kompendium med konkrete ideer og redskaber