DSA i alle fag

Dansk som andetsprog er ikke en opgave alene for specialister, men en væsentlig opgave for alle lærere, der har tosprogede elever i deres klasse.

Dansk som andetsprog (DSA) er et selvstændigt fagområde, men også en dimension i alle folkeskolens fag.

I publikationerne nedenfor kan du hente inspiration til at medtænke den sproglige dimension i almenundervisningen.

Læs også om genrepædagogik

Film: Den sproglige dimension i alle fag

6 eksempler på god practise

Denne film er optaget på Sølystskolen og viser klip fra undervisningen i matematik, biologi, natur/teknik, fysik og dansk.

Her viser lærere på Sølystskolen:

  • hvordan den sproglige dimension kan medtænkes i fagene
  • hvordan man kommer fra hverdagssprog til fagsprog
  • hvordan man kan arbejde med at tale, læse og skrive på et højt niveau i fagene

Se med her:

Den sproglige dimension i alle fag from Niels Veirum.


Onlinepublikation: Sproget med i alle fag

Denne publikation om andetsprog og didaktik i folkeskolen er en artikelsamling, som gennem konkrete praksiseksempler viser, hvordan dansk som andetsprog kan integreres i fagene dansk, matematik og natur/teknik i folkeskolens 4.-6. klassetrin.

Udvalgte artikler er oplagte som forberedelse til et samarbejdsmøde mellem dansk som andetsprogslæreren og faglæreren. Bogens artikler er også velegnede som oplæg til debat i faggrupper, når det drøftes, hvordan de tosprogede elevers udbytte af undervisningen øges.

Hent publikatioen 'Sproget med i alle fag'

Bog: Matematiske billeder, sprog og læsning

Bogen giver et indblik i, hvordan man kan arbejde med elevernes mentale billeddannelse i matematikundervisningen, og hvordan den sproglige dimension kan styrke og guide deres arbejde med problemløsning.

Lån bogen Matematiske billeder, sprog og læsning' fra VIA CFU