DSA i SFO

VidenCenter for Integration kan byde ind med med inspiration og gode henvisninger til at understøtte den sprogtilegnelse, der finder sted både i skolen og i fritiden.

Børn ved træ

Tilegnelsen af dansk som andetsprog (DSA) i fritids- og klubområdet er ikke særlig udforsket eller velbeskrevet, men der er enighed om, at sprogtilegnelse foregår i alle sammenhænge - også i fritiden.

Dette område vil VidenCenter for Integration gerne være med til at beskrive, udforske og understøtte.

Se også ideer til og tanker om sprogstøtte via menuen til højre.

Inspiration til samarbejde

Samarbejdet mellem skole og fritid gør en stor forskel, når det kommer til at understøtte børn med dansk som andetsprog i deres sproglige, kulturelle og sociale kompetencer.

Gennem film og forældrefoldere på flere sprog kan du hente inspiration til samarbejdet mellem skolen og fritidsdelen - se omtale i boksen til højre.