DSA Supplerende

Afhængig af den enkelte elevs sproglige forudsætninger på dansk, kan den supplerende undervisning i dansk som andetsprog organiseres på flere måder.

To piger foran computer

Ifølge bekendtgørelsen i dansk som andetsprog kan den supplerende undervisning organiseres på følgende måder:

  • Som en dimension i den almindelige klasseundervisning ved undervisningsdifferentiering eller ved tilknytning af en ekstra lærer.
  • Som særlig tilrettelagt undervisning uden for den almindelige skoletid for elever med behov for en mere intensiv udvikling af deres andetsprogskompetence.
  • Som særlig tilrettelagt undervisning i undervisningstiden uden for klassens rammer, når elevens sproglige behov forudsætter det.

Inspirerende materialer

Du kan søge inspiration, finde svar på spørgsmål og få vejledning og råd i materialerne, der er listet op til højre.