DSA i skole & fritid

Dansk som andetsprog er et særligt fagområde, der kan foregå som basisundervisning, som supplerende undervisning eller som dimension i undervisningen.

Dansk som andetsprog er et komplekst fagområde i grundskolen, som omfatter både den tilegnelse, som finder sted, når dansk som andetsprog indgår som en dimension i undervisningen, og de situationer, hvor der er iværksat særlig tilrettelagt undervisning for eleven uden for klassens rammer.

I organiseringen af Dansk som andetsprog (DSA) skelner man mellem:

 • Et fag
  • Basisundervisning i modtagelsesklasse eller på hold
 • Et fagområde
  • Den fortsatte sprogudvikling efter modtagelsesklasse
  • Supplerende undervisning
 • En dimension
  • Dansk som andetsprog i den almene undervisning