Fællessang

Fællessang i Engen: Visuel støtte, stram stuktur og et mix af sange.

En gang om ugen samles alle børnehavebørnene og de ældste vuggestuebørn til fællessang.

Fællessang  Fællessang

Engen har gennem længere tid justeret på formen og har fundet frem til en, der fungerer:

  • Visuel støtte i form af billeder og ting er en vigtig faktor.
    Børnene forbederes ved hjælp af remedier, så de ved, hvor mange og hvilke sange og remser, der kommer. Alle sidder i rundkreds, og kan se billederne.
  • Stram struktur.
    Programmet er planlagt på forhånd og gjort klart, så der ikke er lange pauser mellem sangene.
  • Et mix af sange.
    Hver gang er der et mix af sange. Til nogle bruger man kroppen, og børnene er motorisk aktive, og til andre sidder man stille og synger.

Én voksen styrer fællessangen med ca. 50 børn. Andre voksne sidder blandt børnene, men det er ikke særlig ofte, det er nødvendigt, at de kommer på banen.