Sprogvurdering

Alle tosprogede børn bliver sprogvurderet af en tosprogsvejleder fra Videncenteret.

Sprogvurdering

For at sikre en tidlig sprogindsats og dermed en god skolestart bliver alle tosprogede børn sprogvurderet. Sprogvurderingen udføres af en tosprogsvejleder fra Kompetencecenteret og foregår enten i hjemmet eller i dagtilbuddet. Børn med behov for en ekstra dansksproglig indsats får tilbudt sprogstimulering.

Barnet sprogvurderes igen inden skolestart. Her vurderes, om barnet også i skolen har brug for en ekstra sproglig indsats, eller om barnet eventuelt skal henvises til basisundervisning i en modtagelsesklasse. 

Forældrepjece om sprogvurdering og sprogstimulering

I denne pjece finder du informationer om sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart.

Hent forældrepjecen