”Alle børn skal indgå i sprogudviklende dialoger med de professionelle voksne” jf. Udviklingsplan for sprog 0 – 12 år

"Det har stor betydning for barnets kommunikative og sproglige udvikling at der er et rigt sprogligt miljø i dagtilbuddet, hvor personalet er bevidst om at indgå i længere dialoger med børnene, stille åbne spørgsmål og kontinuerligt sætte ord på alt det, der sker i hverdagen i forbindelse med såvel pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner med børnene som frokost, oprydning mv." jf. Den styrkede pædagogiske læreplan.

Kvaliteten af dialogen mellem barn og voksen er afgørende for, hvordan barnets sproglige udvikling forløber. Understøttende sprogstrategier, der inddrages i alle kommunikative situationer i hverdagen, kan være med til at sikre at barnet indgår i samtaler af høj kvalitet.

Tosprogede børn der er i gang med at tilegne sig det danske sprog, har særligt stort behov for at indgå i samtaler i dagtilbuddet, da det kan være den eneste arena hvor barnet møder det danske sprog. Det kan være en udfordring at være i dialog med et barn der har et begrænset dansk sprog, men her kan en professionel tilgang med understøttende strategier være afgørende at barnet får mulighed for at deltage i samtaler af høj kvalitet.

Fra mellemrum til læringsrum

De tilbagevendende rutinesituationer og "mellemrum" i dagtilbud er effektive rammer for børns sprogtilegnelse. Børn elsker typisk rutiner, fordi de har et tydeligt formål. De giver mening, og meningsfulde situationer stimulerer sprogtilegnelsen.

Læs temabrev fra Århus Kommune - Fra mellemrum til læringsrum

Kvalitet i samtaler mellem voksne og børn

Se oversigt over typer af samtaler mellem børn og voksne, der skaber kvalitet for sprogtilegnelsen