Dialogisk læsning

Dialogisk læsning styrker børnenes sproglige kompetencer.

Dialogisk læsning  er udviklet af den amerikanske forsker G.J. Whitehurst. Grundlæggende handler dialogisk læsning om at læse en bog med en lille gruppe børn. Bogen skal læses tre gange – helst inden for en uge – men bogen læses forskelligt fra gang til gang, og barnet har en aktiv rolle undervejs i læsningen.

Dialogisk læsning kan være et enkelt og godt redskab til udvikling af børns:

  • Ordforråd
  • Kommunikative kompetencer
  • Viden om bøger og skriftsprog
  • Læseglæde
  • Selvtillid i forhold til boglige/intellektuelle aktiviteter.

Bogfoldere med konkrete ideer

Hent bogfoldere til brug ved dialogisk højtlæsning med gode ord, kreatve aktiviteter og quiz til de enkelte bøger via menuen.

Se alle Videncenterets bogfoldere i menuen.

Læseleg

LæseLeg - et materiale til dialogisk læsning

LæseLeg er et materiale udviklet til dialogisk læsning i 2011 og 2012 af Mary Fonden i samarbejde med eksperter og fagfolk. LæseLeg er evalueret af forskningsteam fra Aalborg Universitet. Resultaterne af følgeforskningen til Læseleg finder du også på denne side.
Få et hurtigt indblik i dialogisk læsning på læseleg.dk