Der findes ikke en direkte dansk oversættelse af ordet ”literacy”. Ordet refererer til det at kunne noget med skriftsprog, at en person har eller er ved at tilegne sig læse- og skrivefærdigheder. ”Tidlig literacy” refererer til det tidlige arbejde med skriftsprog. En opmærksomhed på det skriftsprog, der udgør en naturlig del af barnets omgivelser, giver bl.a. barnet lyst til at lære at læse og skrive.

Børn der taler flere sprog møder flere skiftsprog i deres dagligdag.

Biliteracy handler om at arbejde med flere skriftsprog.

Når der tidligt arbejdes med børnenes skriftsprog på modersmål:

  • intensiveres børnenes opmærksomhed og nysgerrighed på skrift på flere sprog
  • bliver forældrene opmærksomme på, at hjemmets sprog er at betragte som en ressource i børnenes sprogudvikling som brugere af flere sprog
  • kan børnenes flerkulturelle identitet styrkes gennem de professionelle voksnes interesse i børnenes sprog og kulturelle baggrunde.

Arbejdet med biliteracy kan desuden bidrage til udviklingen af en metalingvistisk opmærksomhed hos alle børn uanset sproglig baggrund, og det har afgørende betydning for børnenes generelle sprogudvikling og for deres læse- og skrivetilegnelse.

Filmen viser, hvordan man i den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus Vest arbejder med at integrere opmærksomhed på skrift på flere sprog i hverdagens pædagogiske praksis.

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen.