Sprogbaseret pædagogik

Hvis et barn har behov for en særlig sproglig indsats, tilbydes det sprogstimulering.

Viser sprogvurderingen, at et barn har behov for en særlig sproglig indsats, skal barnet ifølge dagtilbudsloven tilbydes ekstra opmærksomhed i form af sprogstimulering.

Skattekister til børnehaver med tosprogede børn

Foruden den særlige tilrettelagte sprogstimulering ønsker Videncentret at understøtte dagtilbuddene med materialer til det daglige arbejde med sprogbaseret pædagogik. Til dette har vi blandt andet udarbejdet et antal skattekister til de børnehaver i kommunen, der har tosprogede børn.

Se menuen til venstre.

Mere info om procedurer og organisering

Vil du vide mere om procedurer og organisering af indsatsen på førskoleområdet, kan du orientere dig på Silkeborg Kommunes hjemmeside:
Silkeborg Kommunes hjemmeside om tosprogede børn i dagtilbud

Silkeborg Kommunes Udviklingsplan for sprog 0-12 år

 

Læs mere i Silkeborg Kommunes Udviklingsplan for sprog 0-12 år