Sprog & læsning

Silkeborg Kommune har udarbejdet en Sprog- og Læsestrategi for at styrke børn og unges sprog og læsning.

I Silkeborg Kommune skal børns og unges sprog og læsning styrkes. Kommunen har derfor udarbejdet en Sprog- og Læsestrategi, som indeholder beskrivelse af plan, mål, ramme, retning og kvalitet for en sammenhængende indsats i sundhedspleje, dagtilbud og skole.

Strategiens mål

Strategien omfatter børn og unge 0-18 år. De overordnede mål er:

  • At alle børn og unge har en optimal sprog- og læseudvikling. 
  • At børn og unges sprog- og læsefærdigheder dokumenteres og forbedres. 
  • At den fælleskommunale sprog- og læsestrategi konkret udmøntes i alle dagtilbud, på alle skoler og på kommunens understøttende centre.

Lokale handleplaner 

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes Sprog- og Læsestrategi skal alle institutioner udarbejde en lokal handleplan.

Udmøntningen af den kommunale strategi foregår på det enkelte dagtilbud og den enkelte skole, og ønsket er, at alle børn og unge, uanset dagtilbud eller skole, får et ensartet og godt tilbud.

Den enkelte handleplan skal beskrive, hvordan arbejdet med den lokale strategi foregår i praksis. Planen skal bl.a. indeholde afsnit om, hvordan dagtilbuddet arbejder med:

  • Forældreinformation om støtte til barnets sproglige udvikling.
  • Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med særlige og fokuserede behov.
  • Samarbejde ved barnets overgang til nyt dagtilbud eller skole. 
  • Samarbejde med hjemmet.