Anbefaling af bogen "Børn med flere sprog"

I "Børn med flere sprog" samler førende sprogforskere og logopæder den nyeste viden på området og giver en samlet fremstilling af den flersproglige normaludvikling samt mulige forsinkelser og forstyrrelser i udvikingen af dansk som andetsprog.

"Børn med flere sprog" diskuterer forskellige tilgange til andetsprogspædagogik og indeholder relevante casestudier fra både skoler og dagsinstitutioner. Bogen henvender sig til logopæder, pædagoger, lærere såvel som sprog- og læsevejledere.

 

 

Anbefaling af bogen "Sprogets milepæle"

Vi anbefaler bogen Sprogets milepæle af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh til sprogpædagoger, sprogansvarlige, dagplejere og sundhedsplejersker. Foruden teori giver bogen mange konkrete praksisredskaber til at spotte et barn med behov for ekstra sproglig opmærksomhed, men giver også ideer til det generelle sprogarbejde.

 

  

Anbefaling af bogen "Sprog i samspil"

Sprog i samspil" er en praktisk guide til hvordan du kan fremme  den sociale og sproglige læring blandt børn i vuggestuen, dagplejen og børnehaven. Bogen er skrevet af Elaine Weitzman og Janice Greenberg og bearbejdet til dansk af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh.

Læs omtale af "Sprog i samspil"