Nyankomne småbørn

Vejledning til det pædagogiske arbejde med nyankommne børn

For alle børn, der skal begynde i dagtilbud, er det afgørende, at der etableres tryghed omkring barnet, så det kan komme til at trives og udvikle sig. Det er især afgørende for et nyankommet tosproget barn, hvor alt omkring barnet er nyt og ukendt – ikke mindst sproget.  Læs vejledningen, som er udarbejdet i en tværfaglig kommunal arbejdsgruppe.

Vejledning til det pædagogiske arbejde med nyankomne tosprogede småbørn

Nedenfor er der forskellige understøttende materialer i forbindelse med modtagelse af nyankomne tosprogede familier i institutionen.

Se blandt andet mere om visuel guidning af nyankomne forældre i folderne:

Visuel guide til Velkommen i børnehave og

Visuel guide til Velkommen i vuggestue

 

SMITTE til planlægning af opstart i børnehave (Word)

SMITTE til planlægning af opstart i børnehave forslag (Word)

Inspirationshæfte om inkluderende forældresamarbejde

Billedmaterialer til flersprogede familier - børnehave

Billedmaterialer til flersprogede familier - vuggestue 

Fokusord og sproglig stiladsering i tematisk sprogarbejde (Word)

Ugeplan for opstart i børnehave (Word)

Invitation til dialog med forældre