Forældresamarbejde

Omdrejningspunktet for forældresamarbejde er børns trivsel, udvikling og læring

VPT - Viden på tværs - har samlet spændende viden og materialer om samarbejdet med nyankomne forældre

Styrket samarbejde med nyankomne forældre er en materialesamling bestående af artikler, film, redskaber, øvelser og cases. Materialerne er udviklet af Professionshøjskolerne UCC og VIA med det formål at understøtte og styrke dagplejere, pædagoger og læreres refleksioner over metoder og tilgange til forældresamarbejdet med nyankomne forældre.

Materialesamlingen bygger på en grundlæggende forståelse af samarbejdet med nyankomne forældre, som et inkluderende praksisfællesskab, hvor opgaven for de professionelle er, at skabe tilpassede og myndiggørende deltagelsesmuligheder.

Materialerne kan dels anvendes på formelle kompetenceudviklingsforløb, der vedrører udvikling af forældresamarbejdet, men de kan også anvendes af den enkelte medarbejder eller på interne møder og medarbejderdage, hvor de kan understøtte refleksioner og drøftelser over daglig praksis og give inspiration til at tænke nyt.

Hent ideer her til samarbejdet med nyankomne forældre