0-6 årige

Arbejdet med 0-6-årige tosprogede børn foregår i et tæt samarbejde mellem VidenCenter for Integration, PPR og dagtilbud

Silkeborg Kommune har ansat tre tosprogsvejledere til at tage vare på opgaven, når det drejer sig om tosprogede småbørn. Vejlederne er knyttet til Videncentret og arbejder målrettet for:

  • At alle 3-6 årige tosprogede børn, der på baggrund af en sagkyndig vurdering skønnes at have behov, får den nødvendige opmærksomhed sprogligt, socialt og kulturelt for at få et godt børneliv og en god skolestart.
  • I samarbejde med kommunens dagtilbud at skabe betingelser og rammer for, at et barn med dansk som andetsprog får mulighed for at lære at tale og forstå dansk.

Du kan her på siden finde inspiration, konkret information om indhold og arbejdsgange på småbørnsområdet samt henvisninger til understøttelse af den sprogtilegnelse, der finder sted i dagtilbuddet.

Læs mere om tosprogsvejledernes arbejde