Her er højre - her er venstre

Vi synger sange fra sproggaven

Sproggaven

Brug sproggaven til at styrke dit barns sprog - se videoen

 

 
Leg med bogen "Willy skal i bad" - se videoen

"100 ord"

Leg med bogen "de første 100 ord" - se videoen"Lille storm"

Leg med bogen "Lille Storm i tøjskabet" - se videoenIdeer til lærerne

Til lærere med ideer til hjemmeundervisning og viden om sprog i alle fag - se videoen

Ideer til SFO

Inspiration til pædagogiske medarbejdere i SFO med læsestof, viden om sprog i overgang fra børnehave til skole/SFO, film, forældresamarbejde mm
Ideer til dagtilbud

Till pædagogiske medarbejdere i dagtilbud med læsestof, ideer til pædagogiske aktiviteter, forældresamarbejde mm

Online kursus

Firmaet Sprogklar, tilbyder 14 dages gratis mulighed for at tilgå et online modul "Flersprogethed" til hjemsendte pædagogiske medarbejdere

 

 

Tosprogede elevere

Inspiration til fjernundervisning af tosprogede elever 

Værd at vide

Info og oversættelser ifm corona-krisen, til flygtningefamilier fra Dansk flygtningehjælp